ข่าวสารการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น    นำโดยนางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสต้อนรับนายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รอง ผอ.สพม.30 และคณะกรรมการ...

อ่านต่อ.. »


การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนทางไกล

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ด้วยโปรแกรม  Microsoft  Teams ...

อ่านต่อ.. »


พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2562

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2562 วันที่  5  มีนาคม  2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ...

อ่านต่อ.. »


การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2562

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ...

อ่านต่อ.. »


มอบเกียรติบัตรระดับชาติ

ท่านผู้อำนวยการสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ มอบเกียรติบัตรการแข่งงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ...

อ่านต่อ.. »


ทัศนศึกษา 2562

ทัศนศึกษา 2562 วันที่  17  มกราคม  2563 ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2562 วันที่ 13 - 15 มกราคม  2563 ณ ค่ายลูกเสือประกายเพชรแคมป์ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ   ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

อ่านต่อ.. »


มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิปหัตกรรมฯ 2562

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิปหัตกรรมฯ  2562

อ่านต่อ.. »


กีฬาภายในต้านยาเสพติด (พระธาตุเกมส์) 2562

กีฬาภายในต้านยาเสพติด (พระธาตุเกมส์) ปีการศึกษา  2562

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

images by free.in.th

นางวราพร  รุ่งฤทธิ์ประภากร

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสุรีย์พร สมวงษ์

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายสุขุม ขุนพล

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ