ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ.. »


วันเกียรติยศและอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2561

วันเกียรติยศและอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ.. »


Open House เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561

Open House เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2561

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่  7 - 9  มกราคม  2562 ...

อ่านต่อ.. »


สอบ PISA ภาคเรียนที่ 2/2561

การสอบวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ...

อ่านต่อ.. »


มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมฯระดับประเทศ

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมฯ ระดับประเทศ

อ่านต่อ.. »


วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562

วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562

อ่านต่อ.. »


กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา “กีฬานักเรียนโซนหุบเขา” ครั้งที่ 43 ปี 2561

กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา “กีฬานักเรียนโซนหุบเขา” ครั้งที่ 43 ปี 2561 วันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2561 ...

อ่านต่อ.. »


คณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน

วันที่ 3 ธันวาคม  2561  คณะกรรมการตวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน  ณ  โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น ...

อ่านต่อ.. »


มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่ฯ

มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561   ...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

นางธัญวรัตม์  พรหมเมตตา

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสุรีย์พร สมวงษ์

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายสุขุม ขุนพล

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook