ข่าวสารการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

อ่านต่อ.. »


มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิปหัตกรรมฯ 2562

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิปหัตกรรมฯ  2562

อ่านต่อ.. »


กีฬาภายในต้านยาเสพติด (พระธาตุเกมส์) 2562

กีฬาภายในต้านยาเสพติด (พระธาตุเกมส์) ปีการศึกษา  2562

อ่านต่อ.. »


อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์

อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์  

อ่านต่อ.. »


การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันพฤหัสบดี  ที่  1  สิงหาคม  2562 ...

อ่านต่อ.. »


สดุดีสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

สดุดีสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

อ่านต่อ.. »


พิธีสวนสนามและทบทวนการกล่าวคำปฏิญาณฯ

พิธีสวนสนามและทบทวนการกล่าวคำปฏิญาณฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ  1  กรกฎาคม  2562 ...

อ่านต่อ.. »


โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

อ่านต่อ.. »


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ.. »


จิตอาสาพระราชทาน ทำความดีด้วยหัวใจ

จิตอาสาพระราชทาน   ทำความดีด้วยหัวใจ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

นางธัญวรัตม์  พรหมเมตตา

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสุรีย์พร สมวงษ์

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายสุขุม ขุนพล

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook