ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ และ วันขึ้นปีใหม่ 2561 ขึ้น  ผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าและมีกิจกรรมต่างๆ ที่สนุกสนานตลอดทั้งวัน


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

นางธัญวรัตม์  พรหมเมตตา

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสุรีย์พร สมวงษ์

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายสุขุม ขุนพล

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook