ข่าวสารการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


วันที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น    นำโดยนางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสต้อนรับนายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รอง ผอ.สพม.30 และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

images by free.in.th

นางวราพร  รุ่งฤทธิ์ประภากร

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสุรีย์พร สมวงษ์

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายสุขุม ขุนพล

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ